Pokemon I choose you! Pokemon Get Plush Toy: Tyranitar
Pokemon I choose you! Pokemon Get Plush Toy: Tyranitar

Pokemon I choose you! Pokemon Get Plush Toy: Tyranitar

£21.00

This is a stuffed animal, plush figure or other plush toy.